Debuut 2020 gaat niet door!

Beste Buutleefhebbers,

 

Zoeë wi-j dejje van V.V. de Schäöpkes waarschieënlik al gewintj zeetj en nao uut kiektj, es ’t jaorliks trökkieërendje evenemênt Debuut.

 

Met hieël völ zörreg en plezeer waere d’r eeder jaor twieë schoeën aovundje met buutreedners vör uch samegesteltj. Zoeë haaje vae ’t programma vör dit jaor ouch weer vör uch klaor staon.

In mieërt woeërte vae gekonfrontieërtj met ’t Coronavirus en woore de gevollege neette oeëverzeen. Vae haaje gehoeëptj det ’t virus vuuër augustus bestrieëje zoeë-j zeen zoeëdet vae neet vör ’n dilemma kwoome te staon. Eederein wetj wi-j det ’t d’r now vör stieët umtrent ’t virus. Unne Debuut organiezieëre binne de maotregele zoeë wi-j det ze now zeen es vör os onmuuëgelik. Vae wille ouch as vereiniging neet ’t risico loûpe dette maotregele, beej Debuut, neet naogelaeftj waere woe eventuwele besmettinge uut voeërtvlu-je. Nao lang wikke en waege en alle muuëgelikhede te hebbe bekiêke te hebbe, könne vae allein mer konkludieëre det vae Debuut 2020 motte aafblaoze.

 

Vae gaon d’r vanuut dat vae Debuut in 2021 gewoeën weer vör uch könne organizieëre en zeen al bieëzig um de buutreedners vör 2021 te kontraktieëre. Vör di-jgieëne di-j entreekaartjes hebbe gewonne mette loeëteri-j vör Debuut 2020…… di-j moge doeërgeschoeëve waere nao 2021

 

Vae hoeëpe uch zoeë genog geïnformieërtj te hebbe en vae hoeëpe uch, buutleefhebbers, weer oppe vollegendje Debuut te moge begroete!