Zaoterdig 23 fibberwarie 2019 Resepsie Landhieër/Jeugdhoeëgheid Gemeinschapshoês Groenewoud 17.11 oor
Dieënsdig 5 mieërt 2019 Zonnebuizersbâl Gemeinschapshoês Groenewoud 10.00 oor
Dieënsdig 5 mieërt 2019 Abdiekasie Gemeinschapshoês Groenewoud 14.11 oor